Επαφή

Πρόγραμμα λήψης κλήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00
Τηλέφωνο: 211.199.5542
E-mail: info@adona.gr

Εταιρεία: Topgenti.ro S.R.L.
Αριθ. καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο: J40/3679/2014
Φορολογικός κώδικας: RO 32974270
Μετοχικό κεφάλαιο: 200 RON
Λογαριασμός IBAN: RO43 RZBR 0000 0600 1672 8336