Επαφή

Πρόγραμμα λήψης κλήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-17:00
Τηλέφωνο: 211.199.5542
E-mail: info@adona.gr

Εταιρεία: Rapidshop S.R.L.
Αριθ. καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο: J40/18721/2023
Φορολογικός κώδικας: 48899050
Μετοχικό κεφάλαιο: 200 RON
Λογαριασμός IBAN: